Satışın idarəetmə qaydaları. 2
> Sənaye > Satış > Supervayzer məktəbi > Satışın idarəetmə qaydaları. 2